ELKS 2 projekta vadītāja

Inguna Grietiņa – Dārziņa

 

Latviešu kultūras svētku Eiropā kustības aizsācēja 2011. gadā. Eiropas Latviešu kultūras svētku 2015. gadā mākslinieciskās padomes vadītāja. Reģionālo kultūras svētku Eiropā 2017. un 2018. gadā – Britu salās un Īrijā, Ziemeļeiropā, Vidus-Eiropā un Dienvidu daļā – Turcijā idejas autore un organizatore.
Pasaules Latviešu dienu Dziesmu un deju svētku ietvarā 2018. gadā idejas autore un organizatore. Latvijas kultūras dienu Īrijā 2011.-2019., idejas autore un organizatore. Eiropas latviešu koru virsdiriģente. Latviešu biedrības Īrijā koru “eLVē” un “LABKĪ” mākslinieciskā vadītāja.

 

e-pasts: ingunagrietina@gmail.com

Telefons: +353 86 3386968

 


ELKS mākslinieciskā padome:

Režisore: Andra Baltmane

 

Briseles latviešu teātra vadītāja un režisore kopš 2011. gada un kultūras pasākumu rīkotāja Beļģijas latviešu diasporai kopš 2008. gada. Dibinājusi un vadījusi Briseles latviešu deju kopu (2008-2011). ELKS 2015 Lielkoncerta scenārija autore, režisore Īrījā Dublinā notikušo Reģionālo kultūras svētku Britu salās lielkoncertam, scenārija autore un režisore Roosendaal pilsētā Nīderlandē notikušo Viduseiropas Reģionālo kultūras svētku lielkoncertam, kā arī 2018. gada Dziesmusvētku ietvaros notikušo Pasaules latviešu dienas koncertiem.

 

e-pasts: andra.baltmane@radio.org.lv

 

 


Scenogrāfe: Ruta Čepule    

 

Māksliniece – dizainere.  2007. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas Akadēmijas Vides mākslas nodaļu ar maģistra grādu mākslā. 

Kopš 2009.gada ir piedalījusies daudzu pasākumu organizēšanā un dekorēšanā Latvijā, Anglijā un Īrijā.
 
 

e-pasts: ruta.designs@gmail.com

 

 

 

 


Kora nozare: Ilmārs Millers

 

Absolvējis Igaunijas Teātra un Mūzikas akadēmiju kora diriģēšanas specialitatē. Tallinas Tehniskās Universitātes kamerkora mākslinieciskais vadītājs un diriģents (Igaunija), Somu-latviešu jauktā kora “Ziemeļmeita” galvenais diriģents (Somija) un Siguldas novada Kultūras centra jauktā kora “Atvars” diriģents (Latvija).

 

 

 

 

 


Kora nozare: Lilija Zobens

Londonas latviešu kora diriģente kopš 1976. gada. Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā paspārnē ilgus gadus rīkojusi dažādus kultūras pasākumus un sarīkojumus, ieskaitot gadskārtējo 18. novembra sarīkojumu Londonā. Kā soliste uzstājusies latviešu publikai Anglijā, Austrālijā, ASV, Kanādā, Vācijā, Zviedrijā un Latvijā. Mūzikas daļas vadītāja un virsdiriģente Eiropas Latviešu dziesmu svētkos Līdsā, Anglijā, 1982. gadā un Helsingborgā, Zviedrijā, 1989. gadā. Diriģējusi kopkori 1. Vispasaules latviešu dziesmu svētkos Gotlandē 1979. gadā. Virsdiriģente 7. Latviešu dziesmu svētkos Kanādā, 1981. gadā, 4. Jaunatnes dziesmu svētkos Klīvlandē, 1982. gadā, arī Austrālijas Latviešu kultūras dienās Pertā un Sidnejā, un Daugavas Vanagu 5. Globālās dienās Freiburgā, Vācijā, 1986. gadā. Virsdiriģente trīs Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Rīgā – 1990., 1993. un 1998. gadā. No 2001. gada aprīļa strādā pie ‘Enfield Arts Support Service’ kā balss pedagoģe vietējās vidusskolās.                                                                                                                 

e-pasts: lilija.zobens1@btopenworld.com                                    

 


 

Deju nozare: Jolanta Āboliņa

Kopš 2014.gada vidējās paaudzes TDK „Zibenītis” mākslinieciskā vadītāja.
Kopš 2017.gada Eiropas latviešu apvienības deju nozares vadītāja.
Kopš 2018.gada jauniešu TDK „Zibenītis” mākslinieciskā vadītāja.
Savu deju pieredzi un zināšanas papildinājusi ar kursiem un semināriem.
Saņēmusi Latvijas Nacionālā kultūras centra Apliecību – Profesionālās pilnveides kursa programma „Deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju profesionālās pilnveides kursi „Radošā Vasara”.
Absolvējusi Latvijas Nacionālā kultūras centra Profesionālās pilnveides kursu “Latviešu dejas skola 7”- Profesionālās pilnveides izglītības programma kultūras vadībā „Dejas vadīšanas menedžments”.
Bijusi deju nozares vadītāja un virsvadītāja sekojošos Lielkoncertos:
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros PASAULES LATVIEŠU DIENAS KONCERTĀ „CILVĒKS. MŪŽA RITUMS” 2018.gadā.
Reģionālajos kultūras svētkos Eiropā-Dienvideiropā, Antālijā 2018. gadā.,
Viduseiropas reģionā, Nīderlandē 2018. gadā., Ziemeļeiropā, Stokholmā. 2017.gadā.
 

Deju nozare: Aiga Kunicka

 

Deju kopas “Nemiers” ( Īrijā ) vadītāja. Reģionālo kultūras svētku Eiropā, Britu salās un Vidus-Eiropā deju nozares vadītājas biedre. Aiga ar savu kopu ir piesaistījusi uzmanību ar lustīgām dejām gan vairākās Īrijas pilsētas, gan Kanādā, Vācijā, Briselē, Amsterdamā ,Latvijā un citās lielākās un mazākās valstīs. 

e-pasts: aigakunicka@hotmail.com

 

 


Folkloras nozare: Laura Šmideberga

 

Latviešu Nacionālās kultūras biedrības Igaunijā folkloras kopas “Rēvele”, kas dibināta 2011. gadā Tallinā, vadītāja. Kopa regulāri tiek aicināta piedalīties Igaunijas Tautu apvienības rīkotajos pasākumos, kā arī folkloras festivālos „Baltica 2012” Latvijā, „Baltica 2013” Igaunijā un vēl citos. Turpinot “Skandinieku” tradīciju, folkloras kopas dalībnieki īpašu vērību pievērš arī līvu tradicionālā mantojuma popularizēšanai.

 

e-pasts: laura.shmideberga@gmail.com

 


 

Rīcības komiteja

Santa Siliņa
ELKS logo autore, dizainere un maketētāja. Ekskursijas Nr.1 gide
e-pasts: santa.silina@gmail.com
Inga Zvirgzdiņa
ELKS atklāšanas un vakara pasākumu scenārija autore un vadītāja. Ekskursijas Nr.2 gide
e-pasts: inga.zvirgzdina@gmail.com
Laura Zemvalde
ELKS Lielkoncerta asistente, atklāšanas un māksliniecisko kopu individuālo koncertu vadītāja
e-pasts: laura.didze@gmail.com
Liene Eškina
ELKS info centra vadītāja, atbildīgā par brīvprātīgajiem
e-pasts: eskinaliene@gmail.com
Ruta Čepule
ELKS lielkoncerta, atklāšanas koncerta un gājiena scenogrāfe
e-pasts: Ruta.designs@gmail.com
Indra Jākobsone
ELKS amatnieku tirgus vadītāja
e-pasts: indjak@gmail.com
Guna Pivora
ELKS dalībnieku informators viesnīcu, pilsētas centra ekskursiju, transporta izvēles jautājumos
e-pasts: gpwoodhill@gmail.com
Rolands Kokins
ELKS gājiena, transporta pakalpojumu loģistikas vadītājs un atklāšanas un vakara pasākumu asistents
e-pasts: rolands.kokins.lv@gmail.com
Juris Eksts
ELKS mūziķu instrumentu loģistikas administrators. Komunikāciju nodaļas asistents
e-pasts: juriseksts@gmail.com
Ieva Reine
Komunikācijas nodaļas vadītāja
e-pasts: ieva.reine@forsakringskassan.se